Prvi kolokvijum su položili:

1.       Aleksandra Mitić 200020/17,
2.       Luka Stajić 2000’11/17,
3.       Aleksandar Radić 200046,
4.       Stefan Trpeski 200023/17,
5.       Aleksa Manić 200114/17
6.       Miloš Panić 200049/2018,
7.       Vuko Janković 200005/17,
8.       Katarina Stamenković
9.       Lazar Janković 200004/17,
10.   Dijana Paunović 200029/17
11.   Teodora Veselinović 200047/17,
12.   Ljiljana Dojnović 200542/13,
13.   Vladimir Abramović 200008/17,
14.   Jovana Nikolić 200135/17,
15.   Nikoila Momirović 200040/17,Ačleksandar Kunarac 200077/17,
16.   Anđela Bjeloglav 200010/17,
17.   Andrijana Kojadinović 200031/17,
18.   Ljiljana Žujović 200003/17,
19.   Marija Milanović 200055/17,
20.   Oleg Slatina 200062/17,
21.   Marija Praca 200095/17,
22.   Iva Atanacković 200030/17,
23.   Bojana Radovanović 200056/17
24.   Aleksandar Kunarac 200077/17.

Popravni kolokvijum koji je rađen dana 16.11.2018. godine položili su :

1.Korićanin Zorica 200091/17
2.Katarina Dobrić 200094/17
3.Ilija Nedeljković 200016/17
4.Isailović Stefan 200002/17
5. Nedeljković Siniša 200021/17
6.Siracki David 200035/17
7.Tripković Danijela 200074/17
8.Renata Getl 200025/17
9. Vujić Milica 200073/17
10.Jeličuć Jana 200009/17
11. Tomašević Milica 200103/17
12. Adzić Boško 200045/17
13. Danijel Stoiljković 200099/17
14.Čolović Nemanja 200013/17
15. Davidović Lana 200083/17
16. Grulović Nemanja 200050/17