1. Nikola Momirovic 200040 7(sedam)
2. Miljana Damjanovic 200047 5(pet)
3. Milojko Solujić A2114 8(osam)
4. Nevena Petrović 200044 5(pet)
5. Aleksa Manić 200114 7(sedam)
6. Marija Toševski 200133 8(osam)
7. Andjela Avramović 200007 7(sedam)
8. Ljiljana Dojiović 200542 8(osam)
9. Ivona Bradarić 200028 6(šest)
10. Milica Milojević 200104 5(pet)
11. Vladimir Abramović 200008 8(osam)
12. Lana Davidović 5(pet)
13. Marija Milanović 200055 6(šest)
14. Marija Prica 200095 7(sedam)
15. Siniša Nedeljković 200021 8(osam)
16. Lazar Janković 200004 6(šest)
17. Milan Balinovac 200210 6(šest)
18. Branislav Gojević 067/2015 (pet)
19. Aleksandar Aleksov 200081 6(šest)
20. Jovana Nikolić 200135 8(osam)
21. Aleksandar Radić 200046 6(šest)
22. Danijela Tripković 200074 7(sedam)
23. Milica Vujić 200073 6(šest)
24. Dušan Novakov 200014 8(osam)
25. Nemanja Čolović 200013 8(osam)
26. Miloš Duinić 200057 5(pet)
27. Nemanja Grulović 200050 6(šest)
28. Teodora Veselinović 200047 6(šest)
29. Dijana Paunović 200029 6(šest)
30. Andjela Bjeloglav 200010 6(šest)
31. Ljiljana Žujović 200003 8(osam)
32. Andjela Benović 200045 7(sedam)
33. Igor Kaladžić 200098 5(pet)
34. Aleksandar Kunarac 200077 5(pet)
35. Jana Jeličić 200009 7(sedam)
36. Vladimir Vorkapić 200133 7(sedam)
37. Zorica Korićanin 200091 8(osam)
38. Boško Adžić 200045 8(osam)
39. Ana Petrović 006/15 8(osam)
40. Vuko Janković 200005 7(sedam)
41. Stefan Trpeski 200023 6(šest)
42. Andrijana Kojadinović 200031 6(šest)
43. Iva Atanacković 200030 8(osam)
44. Dordje Marković 200279 7(sedam)
45. Luka Stojić 200011 8(osam)
Prof.dr Radan Ilic