Predavanje zakazano za 01.12.2018. godine odlaze se i odrzace se 05.12.2018. godine u 16h.