KNJIGA : Diskretna matematika sa kombinatorikom od James A. Anderson-a.

Materijal za ovu nedelju je 6.1, 6.2 i 6.3

 

 

5. nedelja

15.1, 15.5 i 15.6

 

6.nedelja

Diskretna matematika: 6.5

 

7.nedelja

Diskretna matematika: 14.4.