Pozivaju se studenti treće i četvrte godine  Fakulteta za kulturu i medije na

Kreativnu radionicu onlajn novinarstva

koja će biti održana 28. februara u sali A2 Megatrend univerziteta, od 10.00 do 13.00 sati

 

Učesnici:

Marko Stjepanović

glavni i odgovovorni  urednik portala ,,Blic“

Aleksandar Krunić

zamenik glavnog i odgovornog  urednika portala ,,Kurir“

Vojin Jovanović

glavni i odgovorni  urednik portala ,,Republika“

doc. dr Goran Lalić

glavni i odgovovorni  urednik portala ,,Srbija danas“

 

( Polaznicima će biti omogućena praksa na portalu ,,Srbija danas“ )