PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK
za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu
u školskoj 2018/2019. godini

Martovski ispitni rok počinje 18.03.2019. i traje do 31.03.2019. godine.
Redovna prijava ispita vršiće se od 04.03.2019. do 06.03.2019. godine.
Vanredna prijava ispita vršiće se od 07.03.2019. do 31.03.2019. godine.

 

Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju:
– studenti koji su redovno upisali/obnovili godinu u školskoj 2018/2019;
– studenti koji su upisali ili obnovili apsolventski staž počev od 1. oktobra 2018;
– studenti koji polažu diferencijalne ispite i ispite razlike.

Nadoknada za prijavu ispita:
– redovna prijava ispita i ispiti razlike – 1200 dinara;
– vanredna prijava i prijava za apsolvente 1700 dinara
– diferencijalni ispiti – 2000 dinara.

 

NAPOMENA:
Studenti koji plaćaju školarinu u ratama, neophodno je da uplate februarsku ratu školarine u dogovorenom terminu (20.02.2019.), kako bi imali pravo korišćenja martovskog ispitnog roka.