Predavanja na predmetu Informatika realizovace se od 06.03.2019. godine u redovnom terminu koji je vec definisan u rasporedu nastave.