I, II, III i IV kolokvijum iz predmeta Mikroekonomika (FPS, OAS) i Mikroekonomija (FPS, OSS) održaće se u terminima koji su definisani u informacijama o predmetu (I kolokvijum – 4.3.2019; II kolokvijum – 25.3.2019; III kolokvijum – 6.5.2019; IV kolokvijum – 27.5.2019.), po sledećem rasporedu:

  • U 09:15h – studenti čiji su brojevi indeksa od 001 do 038,
  • U 10:15h – studenti čiji su brojevi indeksa od 039 do kraja.

 

Svi redovni kolokvijumi će biti održani u sali A2, Bulevar Maršala Tolbuhina 8.