Na usmeni deo ispita iz predmeta Principi leta koji ce se odrzati u petak 01.03.2019.godine u 14 sati ,kabinet 38, pozivaju se sledeci studenti:

1. Teodora Lanistanin B010/2017

2. Drasko Ristivojevic V054

3. Branislava Todorovic B005