Predavanja kod prof. dr Gorana Puzica zakazana za 05. 03.2019. godine odrzace se 07.03.2019. u istim terminima.