I kolokvijum ce se odrzati u sredu 6.3.2019. u sali A5 u sledecim terminima

I grupa (do broja indeksa 50) u 13h
II grupa (od broja indeksa 51 na dalje) u 14.30
Zaposleni u 16h