Prvi kolokvijum iz Istorije kulture i civilizacije biće održan 18. marta 2019. od 16h.