ime i prezime                                                    broj osvojenih poena
Dušanka Lazović                                                       7
Tijana Ristić                                                              11
Milana Stoijasvljević                                                  8
Milica Vicić                                                                7
Julijana Pavićević                                                      7
Bogdan Lukić                                                            11
Janko Lukić                                                               11