Prvi kolokvijum iz Gradjanskog procesnog prava odrzace se 15.03.2019. po sledecim grupama prema broju indeksa:

1 grupa u 17h od 001-100

2 grupa u 18h od 101-200

3 grupa u 19h od 201- do kraja

Popravni prvog kolokvijuma ce se odrzati 22.03.2019. po istim grupama.

Prvi kolokvijum obuhvata gradivo do 165. strane u udzbeniku.