Drugi kolokvijum odrzace se u petak, 22. marta 2019., prema sledecem rasporedu:

I grupa, od 09h do 09.45h, sala A5, broj indeksa od 200001 do 200070

II grupa, od 10h do 10.45h, sala A5, broj indeksa od 200071 do 200150

III grupa, od 11h do 11.45h, sala A5, broj indeksa od 200151 do kraja.