UPOZORENJE

povodom odluke Senata Megatrend univerziteta

Broj 401/19 od 14.03.2019. godine

 

 

Poštovane studentkinje/studenti,

Obvaeštavamo vas da ste zbog neophodne finansijske konsolidacije Megatrend univerziteta, u obavezi, da u narednih 7 dana izmirite vaša dugovanja vezana za školovanje na Megatrend univerzitetu.

 

 

U suprotnom, biće vam prekinuto pravo na mogućnost daljeg redovnog školovanja na Univerzitetu.