Popravni I kolokvijum predmeta Komunikacije u vazduhoplovstvu održaće se dana 25. mart 2019. u 10:00 časova u učionici K-2