Poštovane koleginice/kolege,
U skolpu predmeta „Pravna Etika“ koje predaje uvaženi profesor dr prof. Slobodan Petrović vam upućujemo poziv da u utorak 19.03.2019. u 09:00, prisustvujete predavanju koje će održati uvažena sudija gospođa Olivera Ristanović i uvažena upraviteljka Prekršajnog suda u Beogradu gospođa Zorana Antić u sali A4 na predavanju „Etika i integritet u javnom sektoru“ .

Predavanje će obuhvatiti širi spektar tema vezan za funkcionisanje pravničke etike u

Poziv važi za sve zainteresovane studente Pravnog Fakulteta, kao i nastavno osoblje.