Poštovane koleginice/kolege

Velika nam je čast da vas pozovemo da u petak 22.03.2019. u 12:00 časova prisustvujete predavanju na temu „Prekršajno Pravo“ koje će održati uvaženi predesdnik Prekršajnog suda u Beogradu, gospodin Milan Marinović u sali A3.

Predavanje će obuhvatiti najširi spektar tema usko vezanih za prekršajno pravo i njegovu implementaciju u Republici Srbiji, odnosno u Prekršajnom Sudu u Beogradu.

Poziv važi za sve studente Pravnog Fakulteta kao i nastavno osoblje.