Popravni kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo, odrzace se dana 02.04.2019. godine u 15:00h
Predavanja dana 26.03, kao i 02.04. s pocetkom od 12:00 h, su obavezna i predstavljaju pripremu za kolokvijum. Studenti koji ne budu prisustvovali predavanjima u ova dva termina nece biti u mogucnosti da polazu popravni kolokvijum.