položili su:
Dunja Gajić        B006
Marija Djuretić     B26/17
Marko Indjić       B009
Stefan Kalujderović    026/18

ostali kandidati nisu zadovoljili.

Popravni za I kolokvijum II godina predmeta “Performanse vazduhoplova i

planiranje leta 1” održaće u utorak 26. 03. 2019 u 10 h u
učionici S-2