ime i prezime kolokvijum
prvi drugi
1. Danilo Trajković 11 13
2. Stefan Gračanin 6 9
3. Marija Ivantić 7 10
4. Evgenija Krtinić 8 6
5. David Manojlović 10 10
6. Bojan Kovačević 7 5
7. Bogdan Lukić 9
8. Janko Lukić 9
9. Dušanka Lazović 11
10. Julijana Pavićević 9
11. Milana Stojisavljević 9
12.Tijana Ristić 12