Popravni drugog kolokvijuma odrzace se u sredu, 03. aprila 2019., prema sledecem rasporedu:

I grupa, od 09h do 09.45h, sala A5, broj indeksa od 200001 do 2000130

II grupa, od 10h do 10.45h, sala A5, broj indeksa od 200131 do kraja.

Nakon odrzavanja popravnog kolokvijuma, bice odrzana predavanja.