Prvi kolokvijum ce se odrzati u cetvrtak 4.4.2019.

Grupa 1(broj indeksa 2016/200001-200151) u 10h

Grupa 2 (broj indeksa 2016/200152-200357) u 11h