Na popravnom kolokvijumu iz Principa leta odrzanog 27.03.2019.godine polozili su sledeci kandidati:

1. Hinic Tara – 6 (sest)

Ostali kandidati nisu polozili kolokvijum.