Na usmeni deo ispita iz predmete, Principi leta kod Prof.dr Nenada Kapora, koji ce se odrzati u utorak 16.04.2019. u 11 sati kabinet 38, pozivaju se sledeci studenti:

1. Marija Vucetic

2. Ognjen Jelic

3. Bojana Nikolic

Ostali kandidati nisu zadovoljili.