Na popravnom I kolokvijumu iz Principa leta prosli su sledeci kandidati:

1. Simovic Milos – 8 (osam)

Ostali kandidati nisu zadovoljili