Konsultacije kod doc. dr Dragana Lukovića umesto u ponedeljak 22.aprila 2019. godine u periodu od 11h do 13 h (kabinet 39) biće održane u utorak 23. aprila u istom terminu, od 11h do 13 h.