Drugi kolokvijum iz predmeta Komunikacije u vazduhoplovstvu održaće se dana 06. 05. 2019. kabinet k-2 od 10 časova.