Kolokvijum iz Korporativnog identiteta održaće se 24. 04. 2019. u 16, 00 u A1.