Treći kolokvijum na predmetu Upravljanje ljudskim resursima održaće se u sredu,
08.05.2019. godine, u sali A1, Bulevar Maršala Tolbuhina 8, prema sledećem rasporedu:

– u terminu od 10:30h studenti čiji su brojevi indeksa od 001 do 100
– u terminu od 11:15h studenti čiji su brojevi indeksa od 101 do do kraja