Predmet: RETORIKA

Profesor: dr Slobodan Petrović

E-mail: spetrovic@megatrend.edu.rs

Konsultacije: Četvrtkom od 15h do 16.45h, kabinet br. 60

 

Uvažene kolege,

 

Ovim putem vas obaveštavam da će kolokvijum iz predmeta „RETORIKA“ biti održan 16. maja 2019. godine u 17h, u prostoru i vremenu gde imamo redovna predavanja.

Za kolokvijum se uče ispitna pitanja koja su data na sajtu Fakulteta, odeljak „Informacije o predmetima i materijali“.

Kolokvijum će se sastojati iz tri esejska pitanja na koja student ima 3 sata vremena da odgovori.

Ukoliko student ne želi da radi kolokvijum, već želi usmeno da odgovara, to može učiniti u terminu ispita (kad prijavi ispit u ispitnom roku koji odabere). Ukoliko se student odluči za usmeni oblik polaganja ispita, opet odgovara na ista pitanja koja su data na sajtu.

Preporučena literatura za pripremu odgovora na pitanja je:

 1. „Retorika“– Aristotel (prevod sa starohelenskog Prof. dr Marko Višić),
 2. „Retorika i politika“– Dr Radomir Životić, Dr Dobrivoje Stanojević
 3. „Manipulacija – veštine uticaja – veštine pregovaranja – čitanje govora tela“– Bojan Mihajlović
 4. „Rhetorike techne – Veština besedništva i javni nastup“– Prof. dr Sima Avramović

 

Za vreme trajanja kolokvijuma nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, studenti će dobiti papire na kojima će se nalaziti pitanja i koja će biti obeležena pečatom, kako bi se garantovala ispravnost kolokvijuma. Studenti su u obavezi da sa sobom na kolokvijum ponesu indeks ili ličnu kartu. Svaki student koji se bude služio nedozvoljenim radnjama za vreme kolokvijuma – biće udaljen sa istog.

Drage kolege, želim vam uspešnu pripremu kolokvijuma, a za sva dodatna pitanja, pomoć i konsultacije stojim vam na raspolaganju.

 

PITANJA ZA KOLOKVIJUM ili ako se student odluči za usmeni vid polaganja – ISPIT, su sledeća:

 

 1. Pojam i značaj govorništva?
 2. Tri vrste govora (politički, sudski i epidiektički)?
 3. Političko govorništvo, pojam, znašaj, stil, forma, efekat?
 4. Sudsko govorništvo, pojam, značaj, stil, forma, efekat?
 5. Govor kao metoda ubeđivanja?
 6. Uslovi koji doprinose uverljivosti govora?
 7. Značaj gestikulacije u govorništvu?
 8. Sadržaj besede?
 9. Govorništvo 21. veka?
 10. Govor tela i značaj akcentovanja pojedinih reči u govorništvu?
 11. Metode uveravanja u besedništvu?
 12. Manipulacija i govorništvo?
 13. Zloupotreba govorništva radi postizanja određenog cilja?
 14. Tehnike i načini iznošenja argumenata i kontra argumenata u savremenom besedništvu?
 15. Uslovi od kojih zavisi pravilnost govora?
 16. Uveravanje kao metod govorništva (upotreba i zloupotreba)?
 17. Opširnost i sažetost stila govorništva; efekti koji se postižu?
 18. Ritam iznošenja besede?
 19. Značaj otmenog izražavanja u besedništvu?
 20. Optužba i odbrana od optužbe kao stil govorništva?
 21. Izlaganje predmeta (suštine), način, tehnika, akcentovanje?
 22. Retoričko pitanje, pojam, značaj, efekat, vreme kada se postavlja?
 23. Postavljanje retoričkog pitanja i davanje odgovora – efekti, cilj ove forme, način?
 24. Prilagođavanje besede publici u datom momentu?
 25. Konkluzija (zaključak) u govorništvu – stil, efekat, cilj, akcentovanje, poruka?

 

 

 

S poštovanjem,

dr Slobodan Petrović