Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. Vreme za rad na testu je 50 minuta.

 

 

Tekstovi obuhvaćeni drugim kolokvijumom:

 

  • Lefevrova misao u savremenoj urbanoj sociologiji
  • Mesta i nemesta u savremenim konceptualizacijama prostora