Konsultacije iz predmeta Istorija medija, predviđene za danas od 16:30, biće odložene.