FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE BEOGRAD
Studijski program: Osnovne akademske studije
Smer: Menadžment u kulturi
PREDMET: UPRAVLJANJE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM

O B A V E Š T E NJ E
Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje istraživanjem i razvojem biće održan u sredu, 15.05.2019. godine, od 14.00h, sala S – 1