PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK za studente master, specijalistickih i doktorskih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2018/2019. godini Junski ispitni rok pocinje 17.06.2019. i traje do 30.06.2019. godine. Redovna prijava ispita vršice se od 27.05.2019. do 31.05.2019. godine. Uslov da prijave ispite u ovom roku imaju svi studenti koji su izmirili svoje obaveze zakljucno sa 20.05.2019.