Prvi i drugi kolokvijum iz Korporativnog identiteta održaće se 22. 05. 2019. u 16, 00 u A1.