Poštovane kolege,
Drugi kolokvijum iz predmeta Odnosi s javnošću biće održan u utorak, 28. maja u 10 časova.
Studenti koji su posle prvog kolokvijuma predali praktikume mogu ih preuzeti neposredni pred početak kolokvijuma.