Nastava iz predmeta Engleski jezik 2 dana sreda 29.05. neće biti održana. Termin nadoknade je u dogovoru sa studentima.