Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta
Beograd, Krunska 57

OBAVEŠTENJE
studentima prve i treće godine
Megatrend univerzitet

Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese:
-u zdravstvenoj ambulanti u Studentskom gradu,
Studentski grad, Prvi blok, F krilo, Ulica Tošin Bunar 147
U periodu od 27.05.2019.- 12.07.2019.
Preventivni pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja, samo studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da obave pregled.
Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
osnovne akademske studije
prva godina šk. 2018-2019
27.05.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-022
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 023-032
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 033-043
28.05.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. Indeksa 044-058
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 059-….
osnovne strukovne studije
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 001-010
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr.inkeksa 011-022
29.05.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 023-032
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 033-043
treća godina šk. 2018-2019
osnovne akademske studije
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 001-020
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 021-040
30.05.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 041-061
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 062-080
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 081-116
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 117-142
31.05.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 143-177
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 178-…
osnovne strukovne studije
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 001-029
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 030-…

03.06.2019.

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
prva godina šk. 2018-2019

1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-022
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 023-032
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 033-043

04.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 044-054
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 055-065
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 066-…

TREĆA GODINA ŠK. 2018-2019
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 001-…

FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE

05.06.2019.
prva godina šk. 2018-2019

1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-020
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 021-036

06.06.2019.
treća godina šk. 2018-2019

1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-030
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 032-052
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 054-077
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 080-…

PRAVNI FAKULTET
osnovne akademske studije
prva godina šk. 2018-2019
07.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-020
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 021-031
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od17:00 do 17:30 odbr. indeksa 032-044
10.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 045-056
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 057-116
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 117-159
treća godina šk. 2018-2019
osnovne akademske studije
11.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. Indeksa 001-013
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 014-028
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa 031-048
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. Indeksa 049-067
12.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 069-087
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 089-104
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 105-119
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. Indeksa121-136
13.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. Indeksa137-156
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. Indeksa160-173
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od 14:00 do 14:30 odbr. indeksa175-203
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. Indeksa205-237
14.06.2019.
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 240-263
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 279-300
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 312-391
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 419-504
GEOEKONOMSKI FAKULTET
osnovne akademske studije
17.06.2019.
prva godina
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-045
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 046-070
treća godina
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 001-045
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 046-070

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
osnovne akademske studije
18.06.2019.
prva godina
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-….
treća godina
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 001-015
4. četvrta grupa studenata predaje dokumenta od 17:00 do 17:30 odbr. indeksa 016-…

FAKULTET ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
osnovne akademske studije
19.06.2019.
prva godina
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-010
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 011-…
20.06.2019.
treća godina
1. prva grupa studenata predaje dokumenta od 7:30 do 8:00 odbr. indeksa 001-013
2. druga grupa studenata predaje dokumenta od 10:30 do 11:00 odbr. indeksa 014-035
3. treća grupa studenata predaje dokumenta od14:00 do 14:30 odbr. indeksa 036-….