Odbrana seminarskog i samostalnog rada 23.05.2019. u 10h u kabinetu 57 i 05.06.2019. u 11h u sali A4

Drugi kolokvijum iz  Kazneno izvršnog pravo održaće se u četvrtak 30.05.2019. godine u 10 h (broj indeksa 001 – 147) i 11h (broj indeksa 147-357) u sali A4

 

Popravni  prvog i drugog kolokvijuma  iz Medjunarodnog krivičnog prava održaće se u četvrtak 06.06.2019. godine u 10 h  (broj indeksa 001 – 147) i 11 h(broj indeksa 147-357) u sali A4