“OSNOVI EKONOMIJE”, 4. kolokvijum, sreda 29.05. 2019. sala A4.

Prva grupa, br. indeksa 200001 do 200030, u 9.30 sati:

Druga grupa, br. indeksa 200031 i dalje, u 10.45 sati.

(gradivo za 4. kolokvijum: udžbenik, str. od 185. do 235.)“