Obaveštavaju se studenti da je poslednji termin za odbranu seminarskih radova (i ujedno poslednji termin vežbi u letnjem semestru) iz predmeta Rukovođenje i liderstvo 10.6.2019. godine, i ujedno podsećaju da je maksimalan broj odbrana u jednom terminu vežbi 3 odbrane (1 odbrana po času). Studenti su u obavezi da prvu verziju rada donesu na pregledanje odštampanu, u terminu konsultacija ili vežbi. Poslednji termin kada se prva verzija rada može doneti na pregledanje je nedelju dana pre poslednjeg termina vežbi (3.6.2019.). To će ujedno značiti da studenti koji nisu blagovremeno dostavili radove, ili su čekali poslednji termin vežbi za odbranu potencijalno neće ni moći da brane svoje radove (u slučaju da su termini već popunjeni), a samim tim ni da osvoje maksimalnih 30 bodova koje nose rad + odbrana i prezentacija rada. Finalnu verziju rada (ispravljenu u skladu sa sugestijama i odobrenu od strane profesora) – neophodno je imati najkasnije 5 dana pre odbrane, u suprotnom se smatra da nisu ispunjeni uslovi za zakazivanje odbrane seminarskog rada.
Takođe, studenti su dužni da se informišu o tome da li u terminu u kom su planirali da donesu rad na pregledanje već ima zakazanih odbrana (u terminu vežbi), ili zakazanih ispita ili drugih odbrana poput diplomskih radova (u terminu konsultacija).
Prof. dr Vuk Bevanda
(obaveštenje važi zaključno sa 10.6.2019.)