Javne politike – Popravni kolokvijuma ce se odrzati u cetvrtak 30.5.2019.u 10h, sala A5