Drugi kolokvijum iz predmeta Komunikacija i poslovanje organizacije bice
pomeren sa 30.05.2019. na 6.06.2019.godine u 17:00 casova.