Treci kolokvijum ce se odrzati u sredu 29.5.2019. u sali A5, u sledecim terminima:

I grupa u 13h (broj indeksa do 50)

II grupa u 14h (broj indeksa od 50 na dalje)

Zaposleni u 16h