Obaveštavaju se studenti master studija da će se u sredu 05.06.2019. održati kolokvijum iz Međunarodnih finansija i bankarstva u amfiteatru A2 u 16:00 časova.

Studenti koji su radili seminarski rad, doneće ga u štampanoj formi na ispit.

Za kolokvijum je potrebno spremiti prvih 25 pitanja, koja su u udžbeniku do 237 strane, od kojih će dobiti tri pitanja.

Studenti koji su na Fakultetu za poslovne studije položili međunarodno bankarstvo i međunarodne poslovne finansije oslobođeni su ispitnih pitanja od 13. do 19.

Studenti koji su došli na master studije sa drugih fakulteta i imaju položene istoimene predmete neophodno je da donesu potvrdu da su te ispite položili (indeks sa osnovnih akademskih studija ili potvrda o položenim ispitima).

Doc.dr Biljana Pejović