OPSTI POPRAVNI KOLOKVIJUM CE SE ODRZATI 07.06.2019. PO SLEDECEM RASPOREDU: U 17H POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA U 18H POPRAVNI DRUGOG KOLOKVIJUMA U 19H POPRAVNI TRECEG KOLOKVIJUMA NAPOMENA: NA OPSTEM POPRAVNOM SE MOZE POPRAVITI SAMO DVA KOLOKVIJUMA!