OPSTI POPRAVNI KOLOKVIJUM CE SE ODRZATI 05.05.2019. PO SLEDECEM RASPOREDU: U 16H POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA U 17H POPRAVNI DRUGOG KOLOKVIJUMA NAPOMENA: NA OPSTEM POPRAVNOM SE MOZE POPRAVITI SAMO JEDAN KOLOKVIJUM!