OPSTI POPRAVNI KOLOKVIJUM CE SE ODRZATI 06.06.2019. U 18H AMFITEATAR A4. NAPOMENA: NA OPSTEM POPRAVNOM SE MOZE POPRAVITI SAMO JEDAN KOLOKVIJUM!